Địa chỉ:

KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Dịch vụ:

Thi công phần mái nhà xưởng

Diện tích:

50.000 m2

Dcim100mediadji 0097.jpg
Dcim100mediadji 0094.jpg
Dcim100mediadji 0091.jpg
Dcim100mediadji 0090.jpg
Dcim100mediadji 0079.jpg
Dcim100mediadji 0077.jpg