Địa chỉ:

Lô CN10 KCN Hòa Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Dịch vụ:

Cung cấp vật tư phần mái nhà xưởng

Diện tích:

11.000 m2

Dcim100mediadji 0154.jpg
Dcim100mediadji 0147.jpg
Dcim100mediadji 0144.jpg
Dcim100mediadji 0143.jpg
Dcim100mediadji 0140.jpg
Dcim100mediadji 0139.jpg
Dcim100mediadji 0136.jpg
Dcim100mediadji 0128.jpg