Địa chỉ:

Lô G KCN Quang Châu – Việt Yên – Bắc Giang

Dịch vụ:

Thi công phần mái nhà xưởng

Diện tích:

44.000 m2

Dcim100mediadji 0001.jpg
Dcim100mediadji 0012.jpg
Dcim100mediadji 0014.jpg
Dcim100mediadji 0004.jpg
Dcim100mediadji 0002.jpg