Sản xuất CS0.45T / Mạ kẽm & sắt / Có thể sản xuất ngoài quy cách quy định