Thép được tạo ra như thế nào? Quy trình sản xuất thép

Thep Cuon

Sản xuất thép là một ngành công nghiệp quan trọng có tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu của chúng ta. Kể từ giữa những năm 1800, thép đã trở thành một trong những vật liệu được tin dùng nhiều nhất trên toàn cầu, phục vụ cho vô số thị trường sản